Az Egyenlítő Alapítvány

Etikai Kódexe

Az Alapítvány céljai, feladatai

Az Alapítvány  célja a kiemelt szerepvállalás a nők és férfiak közötti társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket leküzdő változások elindításában és támogatásában, a társadalom szemléletének formálása konstruktív dialógus útján amelyek eredményeként erősödik a nők esélyegyenlősége a magyar gazdasági, kulturális, akadémiai, tudományos, sport és politikai életben.

Ennek érdekében az alapítvány a következő feladatokat látja el:

 • Hatás gyakorlása a döntéshozó szervezetekre, meghatározó cégekre, az alapítvány üzeneteivel,
 • külső kapcsolatok: az adott témákban érintett egyéb társadalmi szervezetekkel való aktív együttműködés, a társadalom számára fontos kérdések szempontjából történő kapcsolati háló építése ;
 • belső kapcsolatok: az Alapítvány csatlakozói/munkatársai/adományozói/tisztségviselői közötti kapcsolat kiépítése és egymás aktív támogatása, tudás és üzleti lehetőségek megosztása;
 • szemléletformálás, problémák feltárása, elemzése és pozitív megoldások megosztása: médiajelenlét biztosítása; események  – így különösen, workshopok, kerekasztalok, konferenciák, előadások szervezése.

Az Alapítvány hitvallása

 1. Az Alapítványhoz csatlakozók hisznek a nők és férfiak közötti egyenlőségben
 2. Az Alapítványhoz csatlakozók hisznek abban, hogy a nők és férfiak egyenlősége társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt hasznos.
 3. Az Alapítványhoz csatlakozók hisznek abban, hogy a csatlakozók együtt és egymást segítve is képesek a fenti célok elérésével hozzájárulni a társadalom, az egyén, a társadalmi és gazdasági szervezetek jobbá tételéhez.

Az Alapítványhoz csatlakozókra/adományozó vonatkozó etikai követelmények:

 1. Az Alapítványhoz csatlakozhat az a személy, aki az Alapítvány céljaival, hitvallásával egyetért, etikai elveit magára nézve elismeri és betartja, feladatai iránt elkötelezett, mind az Alapítvány égisze alatt zajló aktivitásai során mind pedig a magánélete és munkája során.
 2. Az Alapítvány értékeit az Alapító Okiratban és a jelen Etikai Kódexben foglaltak szerint közvetíti és csatlakozási jogviszonyával nem él vissza.
 3. Csatlakozásának alapvető célja, a társadalom egyenlőbbé tétele, különös tekintettel a nők és férfiak munkahelyi lehetőségeire.
 4. Az Alapítványhoz csatlakozó/adományozó az Alapítvány céljai érdekében végzett tevékenységét saját kompetenciájának, felkészültségének, terhelhetőségének figyelembevételével, egyéni vállalása szerint, a munkájával és magánéletével összhangban látja el.
 5. A csatlakozó/adományozó jogviszonyát nem használhatja fel sem vallási, sem politikai, sem egyéb, előnyszerzés céljára.
 6. Az Alapítványhoz való csatlakozásával egyidejűleg vállalja, hogy az Alapítvány égisze alatt végzett tevékenysége, vélemény nyilvánítása során nem tesz különbséget sem etnikai, sem nemzetiségi, sem vallási, sem társadalmi, sem szexuális hovatartozás alapján.
 7. Az Alapítvány valamennyi csatlakozóját/adományozóját kötelezi a titoktartás, mely kiterjed mind a közölt, mind a birtokába jutott adatokra.
 8. Magatartásával és önkéntes csatlakozásával arra törekszik, hogy megbecsülést szerezzen az Alapítvány égisze alatt végzett bárminemű tevékenységének.
 9. Amennyiben az önkéntesen vállalt csatlakozásából/adományozásából adódó tevékenysége során olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze az Alapítvány szellemiségével, úgy az Alapítványi Kuratórium írásos indoklásával megszűntethető az Alapítványhoz csatlakozó jogviszony.
 10. Az Alapítványhoz csatlakozó/adományozó büntetlen és feddhetetlen előéletű.
 11. Az Alapítvány nevében írásbeli és szóbeli állásfoglalást, sajtóközleményt és sajtónyilatkozatot a szervezet képviseletében az alapítók valamint az alapítók által arra felhatalmazott alapítványi csatlakozó vagy munkatárs vagy a kuratóriumi tag adhat.

Jelen Etikai Kódex az Alapítvány alapítóinak 2/2019.10.30. számú határozata alapján került elfogadásra, hatályos 2019. október 30. napjától.

Budapest, 2019. október 30.